इट्रीप नेपालको अभियान आन्तरिक पर्याटन सँगसंगै समजसेवा ।

इट्रीप नेपालको अभियान आन्तरिक पर्याटन सँगसंगै समजसेवा ।

Kathmandu

Jul 17, 2019

RATING:

इट्रीप नेपालको अभियान आन्तरिक पर्याटन सँगसंगै  समजसेवा ।

आन्तरिक पर्याटनमा अग्रडी भूमिका खेलेको इट्रीप नेपाल ट्राभलले समजसेवा गर्दै नया कार्य को सुरुवात गरको छ । कृतिपुरमा रहेको सफलता एच. आइ. भि. विधालयसँग सहकार्य गर्दै,  इट्रीपले प्रत्यक आन्तरिक टुरबाट प्रती ब्यक्ति रु १० उक्त विधालयको बिद्यार्थीलाई पढाई खर्चको लागि दीइने निर्णय गरको छ । त्यसैले इट्रीप नेपालले, सबै संगठन, कलेज, संस्थालाई सहयोग गर्नको लागि अनुरोध गरको छ ।
बिगत ५ बर्ष बाट अन्तरिक पर्याटनमा काम गर्दै आएको यस इट्रीप नेपालले पहिले पनि यो संस्थालाई सहयोग गर्दै आएको थीयो । "खाता पारदर्शी हुनेमा सबैलाई सुनिश्चित गर्दछौ र सो रकम इट्रीप नेपालद्वारा आयोजित गरीने विशेष कार्यक्रममा सम्बन्धित संगठनको प्रतिनिधिद्वारा प्रदान गरीनेछ"। इट्रीप नेपालद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रेस विज्ञप्ति
इट्रीप नेपाल प्रा. लिमिटेडले आफ्नो हरेक आन्तरिक टुरको रकमबाट प्रती ब्यक्ति रु १० कृतिपुरमा रहेको सफलता एच. आइ. भि. विधालयलाई मदत गर्ने योजना बनाएको छ। इट्रीप नेपालद्वारा आयोजित प्रत्यक यात्राबाट रु १० प्रती व्यक्ति, उक्त विधालयको बिद्यार्थीलाई पढाई खर्चको लागि दीइने निर्णय गरिएको छ ।  यो रकम एच. आइ. भि. विधालयको बाल-बालिकाको शिक्षामा प्रयोग गरिनेछ। त्यसैले हामी इट्रीप नेपाल, सबै संगठन, कलेज, संस्थालाई सहयोग गर्नको लागि अनुरोध गर्दछौ।

हामी, हाम्रो खाता पारदर्शी हुनेमा सबैलाई सुनिश्चित गर्दछौ र सो रकम एच. आइ. भि. विधालयमा, इट्रीप नेपालद्वारा आयोजना गरीने विशेष कार्यक्रममा सम्बन्धित संगठनको प्रतिनिधिद्वारा प्रदान गरीनेछ ।

हरि थापा
अध्यक्ष
इट्रीप नेपाल प्रा लिमिटेड